GPDR & Privatlivspolitik

GDPR Compliance – Privatlivspolitik

I forhold til GDPR og Persondataforordningen har Peeq ApS forholdt sig til problemstillinger og taget forholdsregler for at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Peeq Aps har forholdt sig seriøst til denne og kortlagt de forskellige risici i forhold til behandling af persondata. Som dataansvarlig gennemfører Peeq Aps passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der vil nedbringe risikoen for krænkelser af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

 

1.0 Definition af behandle

Ved behandling af data mener vi følgende:

  • Registrere
  • Data oprettes i vores IT-system
  • Behandle
  • Vi retter og tilføjer i data i vores IT-system
  • Vi søger i dine data
  • Vi sender bekræftelser til kunder som indeholder dele af dine data
  • Vi printer dele af dine data.
  • Vi overfører dele af dine data til vores løn- og økonomisystem (såfremt du bliver ansat som vikar)
  • Vi anvender dele af dine data til statistik og andre rapporter
  • Opbevare
  • Vi gemmer dine data i vores system
  • Vi gemmer dine data i vores backupsystemer

2.0 Dataansvarlig

Dataansvarlig

 

Virksomhed:                  Peeq ApS

Adresse:                         Smedegården 19

Postnummer og by:      4320 Lejre

CVR-nummer:                34 61 25 52

Kontaktperson:              Helle Dybdahl-Eriksen

Telefon:                           22 30 52 90

E-mail:                             helle@peeq.dk

 

 

3.0 Formål

Du ejer retten til dine data, og du skal give os tilladelse og dermed ret til at behandle dine data. Det gør du ved at godkende denne samtykkeerklæring.

Formålet med at behandle dine data er, at vi kan finde job og vikariater, der passer til dine krav, ønsker og kvalifikationer. Yderligere skal vi kunne beregne og udbetale løn til dig, når du sendes ud for at arbejde hos vores kunder.

Vores behandling af dine data tjener således dette formål, og vi behandler kun data som er relevante og tilstrækkelige i forhold til dette formål.

 

4.0 Typer af data

Afhængigt af jobs og vikariater, behandler vi følgende typer af data i vores systemer:

 • Almindelige data
 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.
 • Fortrolige data
 • CPR-nummer, løn- og økonomiforhold, skatteforhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, sociale forhold, strafbare forhold som straffe- og børneattester etc.
 • Følsomme data
 • Fagforening, evt. helbredsmæssige forhold

5.0 Hvor længe gemmer vi data

Vi gemmer som udgangspunkt dine data så længe som du giver os ret til.

Dvs. når du giver os dit samtykke, så gemmes dine data indtil du selv ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Dine data vil således løbende indgå i vores søgninger efter mulige kandidater til job og vikariater hos vores kunder.

Vi forventer at vi hurtigst muligt finder vikariater eller faste jobs, som passer til din profil, og vi vil derfor kontakte dig vedr. disse muligheder.

Skulle det ikke lykkedes os at finde og tilbyde dig forskellige jobmuligheder, vil vi på et tidspunkt kontakte dig mhp. at fastlægge om du fortsat ønsker at vi behandler dine data i vores system.

Hvis det lykkes at finde et vikariat eller fast job, som du accepterer, vil der bl.a. blive dannet lønlinjer som en del af dine data, og vi vil dermed skulle gemme dine data som dokumentation i minimum 5 år efter sidste job/vagt.

Når vi ikke længere har behov for at gemme dine data, eller du selv aktivt har ønsket at blive fjernet fra systemet, gennemføres en af nedenstående handlinger:

Hvis du ikke har haft jobs/vagter hos os, så slettes alle dine data i systemet, og du vil for altid være glemt i vores system

Hvis du har haft jobs/vagter, vil vi som minimum gemme dine data i 5 år. Herefter vil vi hvis/når du ønsker det anonymisere dig i systemet. Dette betyder at vi sletter alle dine data og du bliver anonymiseret med et nyt vilkårligt nummer. Herefter vil du for altid være glemt i vores system.

 

6.0 Dine rettigheder

Det er vigtigt at du kender dine rettigheder mht. dine data i vores system. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder:

 

6.1 Ret til indsigt

Du har altid ret til at få oplyst hvilke data vi registrerer og behandler om dig. Du skal blot rette henvendelse til os. Herefter giver vi dig mulighed for at se alle de registreringer, som vi har oprettet i vores system omkring dig.

6.2 Ret til at blive glemt

Du har altid ret til at tilbagetrække dit samtykke og således blive slettet eller anonymiseret i vores system. Du skal blot rette henvendelse til os, så undersøger vi, om du kan slettes eller anonymiseres. Herefter igangsætter vi processen mhp. at slette eller anonymisere dig i vores system.

6.3 Ret til at få berigtiget dine data

Skulle det vise sig at vi har registreret fejlagtige oplysninger om dig, har du altid ret til at få disse rettet eller slettet. Dette gør du ved at rette henvendelse til os, så sørger vi for at data bliver rettet.

6.4 Ret til at få en kopi af dine data

Hvis du ønsker det, kan du få en fil med alle dine stamdata fra vores system, til evt. videreformidling. Du skal kontakte os, så sørger vi for at du kan downloade en fil med dine data via vores webinterface til vikarer.

 

7.0 Hvem behandler dine data

Vores ansatte og IT-databehandlere har adgang til dine data og er derfor pålagt fortrolighedsklausuler. Vores ansatte og IT-databehandlere kan som udgangspunkt se alle dine data i vores system.

Når du accepterer at være kandidat til et job eller et vikariat, sender vi nogle af dine data videre til vores kunder. Dette gør vi for at kunden kan se hvem du er og dermed genkende dig, når du møder på jobbet. De data, som vi sender videre til en kunde i forbindelse med et job eller et vikariat, er følgende:

 

Fornavn, køn og billede

Evt. efternavn

Evt. din adresse

Evt. din alder

Evt. dine kvalifikationer

 

Når du har arbejdet for os og dermed er berettiget til løn vil vi naturligvis overføre relevante data til vores lønsystem og dermed også sende dele af dine data til SKAT og andre myndigheder. Dette er påbudt i loven og kræver således ikke dit samtykke.

 

7.1 Videregivelse af dine data

Vi videregiver aldrig dine data til andre personer, virksomheder, myndigheder eller systemer end hvad der er beskrevet i denne samtykkeerklæring. Skulle situationen opstå, hvor det er nødvendigt at videregive dine data, vil du altid blive orienteret.

 

8.0 Data

Dine data bliver gemt i vores IT-system som hostes på servere placeret i Danmark. Dine data vil således altid være i Danmark og regler for behandling vil derfor også være underlagt dansk lov.

8.1 Backup

Vi tager løbende backup af alle dine data og gemmer disse. Skulle vores driftssystem, således bryde sammen, har vi altid en kopi af dine data, der maks. er 24 timer gammel.

 

9.0 Samtykkeerklæring

Denne samtykkeerklæring kan ændres.

Skulle vi ændre hvorledes vi behandler dine data, eller hvis vi i øvrigt opdaterer denne samtykkeerklæring, vil du altid blive afkrævet et nyt samtykke og herunder har du altid ret til at afvise dette og dermed blive slettet eller anonymiseret i vores system. Vores samtykkeerklæring er versionsstyret, og du kan altid se hvilken version du har godkendt og hvornår.

 

10.0 Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på helle@peeq.dk eller tlf. 22 30 52 90.